ISO 45001 certificering

Wat is ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 norm is de vervanger van de OHSAS 18001 norm voor Arbo-management. Met deze norm worden Arboprocessen geoptimaliseerd. De ISO 45001:2018 norm geeft bedrijven richtlijnen waaraan een goed veiligheid- en gezondheidsmanagementsysteem moet voldoen. De ISO 45001:2018 norm wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt uw organisatie in staat om continu te verbeteren. Het bewust omgaan met arbeidsrisico’s is van essentieel belang, zeker in de tijd waarin de aansprakelijkheid voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerker steeds vaker bij de werkgever gelegd wordt. De basis voor een arbobeleid is de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. De ISO 45001:2018 norm is internationaal van aard en niet vastgesteld op basis van landelijke wetgeving. Conformiteit aan deze wetgeving is een eis. Verder is de norm toepasbaar voor elk soort organisatie en wordt geïnterpreteerd op basis van de bedrijfsspecifieke situatie.

Belangrijkste eisen ISO 45001:2018

De ISO 45001:2018 norm heeft tien hoofdstukken. In hoofdstuk 4 t/m 10 worden de specifieke eisen van de ISO 45001:2018 norm benoemd. Hier zullen we ons op focussen.

Offerte ontvangen?

Dit formulier vraagt u om uw naam en emailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Hoofdstukken 4-10 eisen ISO 45001:2018 nader uitgelegd

De ISO 45001:2018 norm eisen in dit hoofdstuk gaan over de context waar de organisatie binnen functioneert. Dit is voornamelijk op strategisch niveau. Hier komen twee belangrijke onderwerpen naar voren waaronder het stakeholdermanagement: de eis voor dit onderwerp is de stakeholders (belangenpartijen) en hun verwachtingen in kaart te brengen. Hierbij moet worden beoordeeld of er voldaan wordt aan deze verwachtingen en of dit verbeterd moet worden. Verder actuele issues: hier eist de ISO 45001:2018 norm dat er vastgesteld wordt welke actuele zaken er spelen. Kansen en bedreigingen moeten worden vastgesteld inclusief eventuele maatregelen. Met andere woorden: risicomanagement.

In dit hoofdstuk worden de ISO 45001:2018 norm eisen met betrekking tot leiderschap en betrokkenheid van de directie behandeld. De ISO 45001:2018 norm eist hier dat de directie haar verantwoordelijkheid neemt voor de doeltreffendheid van gezondheid en veilig werken. De directie dient dan ook een gezondheid en veilig werkenbeleid vast te stellen, te implementeren, te onderhouden en kenbaar te maken. Over het algemeen wordt er een beleidsverklaring opgesteld.

Dit hoofdstuk gaat over de planning en bestaat doorgaans uit het opstellen van gezondheid en veilig werkendoelstellingen en het opstellen van een plan om deze doelstellingen te behalen.

Binnen dit hoofdstuk komen de ISO 45001:2018 norm eisen aan de orde met betrekking tot het vaststellen en beschikbaar maken van middelen voor het gezondheid en veilig werkensysteem. Dit kan onder meer bestaan uit het aanwijzen van personen en het creëren van een geschikte omgeving voor de uitvoering van de benodigde processen. Voorts is kennis- en competentiemanagement hier van belang. De organisatie moet bepalen welke kennis nodig is om het product of de dienst te leveren en daarnaast dienen de mensen die de processen uitvoeren te beschikken over voldoende competentie inclusief het op peil houden ervan.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de kernactiviteiten en vormt een van de belangrijkste onderdelen van de ISO 45001:2018 norm. Onderdelen binnen dit hoofdstuk zijn onder meer:

  • Operationele planning en beheersing
  • Gevaren wegnemen en gezondheid en veilig werken risico’s verminderen
  • Management van wijzigingen
  • Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties

Binnen dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op evaluatie van de prestaties. Denk aan onder meer het periodiek beoordelen of het gezondheid en veilig werkensysteem nog voldoet aan de eigen eisen en aan de eisen van de ISO 45001:2018 norm.

In dit hoofdstuk staat het onderwerp verbetering centraal. Indien er bijvoorbeeld afwijkingen worden geconstateerd dan dient hierop te worden gereageerd. Het bijhouden van documentatie en output van de directie op het gebied van kansen en behoeften.

Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren

Voordelen van ISO 45001 certificering

Als uw bedrijf beschikt over een ISO 45001 certificering dan brengt dit een groot aantal voordelen met zich mee:

Wat kost ISO 45001 certificering?

De kosten voor ISO 45001 certificering zijn afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Denk hierbij aan de bedrijfsomvang en complexiteit van werkprocessen binnen uw organisatie. Tijdens een gratis consult kunnen wij u vertellen wat de mogelijkheden en kosten zijn voor uw bedrijf. Zodra u de kosten van ISO 45001 certificering tegenover de voordelen legt, merkt u al snel dat het een goede investering is. Neem contact met ons op voor een gratis consult.

Waarom certificering bij Elbers Management Consultant B.V.?

Elbers Management Consultants B.V. is sinds 1990 werkzaam in de Benelux. Onze belangrijkste expertise is het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van managementsystemen. Daarnaast bieden wij professionele begeleiding bij het verkrijgen van officiële certificaten en vergunningen.

Hans Elbers

“U kunt bellen naar 088 1955 387 of wilt u liever teruggebeld worden?”

Dit formulier vraagt u om uw naam en emailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan. 

WhatsApp chat