AEO vergunning

Wat is AEO?

De afkorting AEO staat voor Authorised Economic Operator. Het is een vergunning (voorheen een certificaat) dat door de douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Hiervoor gelden strenge eisen. Bedrijven met een AEO vergunning genieten van bepaalde voordelen binnen het internationale handelsverkeer. Een groot voordeel voor houders van een AEO vergunning is dat zij minder streng worden gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel. Er zijn twee verschillende soorten AEO-vergunning.

Soorten AEO certificaten en vergunningen

Er zijn twee verschillende AEO vergunningen: 1. AEO C: Een AEO-status in de vorm van een AEO C is bedoeld voor in de Unie gevestigde marktdeelnemers die in aanmerking wensen te komen voor de diverse specifieke vereenvoudigingen waarin de douanewetgeving voorziet. 2. AEO S: Een AEO S is bedoeld voor in de Unie gevestigde marktdeelnemers die in aanmerking willen komen voor specifieke faciliteiten met betrekking tot veiligheidsgerelateerde douanecontroles wanneer de goederen het douanegebied van de Unie binnenkomen of verlaten. Elke AEO certificering levert bepaalde wettelijke voordelen op. Naast de door de wet bepaalde voordelen zijn er ook andere voordelen verbonden aan de AEO-status.

Offerte ontvangen?

Dit formulier vraagt u om uw naam en emailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Lees meer over de voordelen van AEO certificering

De houder van een AEO douane en veiligheid, krijgt de wettelijke voordelen van beide vergunningen zoals hierboven aangegeven.

Naast de hierboven genoemde wettelijke voordelen zijn er nog andere voordelen. Zo heeft bij een AEO vergunning een bedrijf het recht om een fysieke controle te laten te laten verleggen naar een voor het bedrijf passender locatie. Daarnaast zijn er commerciële voordelen. Voor klanten en leveranciers van AEO statushouders is er een bewijs dat bepaalde processen in de organisatie goed zijn geregeld. Het bedrijf is gezond, er mag in het verleden geen fraude zijn gepleegd en de administratie moet transparant zijn.

Vervolgens zijn er de internationale voordelen. AEO vergunning is geldig in alle landen van de Europese Unie en er zijn ook overeenkomsten gesloten met Japan, de Verenigde Staten, Canada en Australië. De WDO (Wereld Douane Organisatie) ontwikkelt momenteel één unaniem douane veiligheidsprogramma voor alle 166 aangesloten landen; het Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. Al meer dan 140 landen hebben toegezegd het Framework te implementeren. Dit alles betekent dat in de nabije toekomst een AEO bedrijf ook in andere landen van douane versoepelingen en vereenvoudigingen kan profiteren.

Tenslotte de efficiency voordelen. Om een AEO vergunninghoudend bedrijf te mogen worden moet het betreffende bedrijf voldoen aan hoge eisen. Denk naast eisen op het gebied van terrorismebestrijding ook aan het beter kunnen volgen van kapitaal, betere beveiliging tegen diefstal en verbeterde werkprocessen.

De houder van een AEO C en S krijgt de wettelijke voordelen van beide vergunningen zoals hierboven aangegeven.

Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren

De houder van een AEO C vergunning heeft de volgende wettelijke voordelen:

De houder van een AEO C vergunning heeft de volgende wettelijke voordelen:

De houder van een AEO-veiligheid vergunning (AEO-S) heeft daarnaast ook nog de volgende wettelijke voordelen:

AEO Certificaat omzetten naar vergunning

In het kader van de invoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU) dienen alle AEO-certificaten die zijn afgegeven voor 1 mei 2016 te worden her beoordeeld. Deze herbeoordeling dient vóór 1 mei 2019 te hebben plaatsgevonden.

Wat kost een AEO vergunning?

De kosten voor een AEO vergunning zijn afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Denk aan de bedrijfsomvang en complexiteit van werkprocessen binnen uw organisatie. Tijdens een gratis consult kunnen wij u meer vertellen over de mogelijkheden en kosten. Zodra u de kosten van een AEO vergunning tegenover de voordelen legt, merkt u al snel dat het een goed investering is. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend consultant.

Waarom kiezen voor Elbers Management Consultants

Elbers Management Consultants (EMC) is een adviesbureau dat sinds 1990 werkzaam is in de Benelux met als belangrijkste expertise het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van managementsystemen. Tevens biedt EMC begeleiding bij het verkrijgen van officiële certificaten en vergunningen, waaronder AEO vergunningen. Neem contact met ons op voor persoonlijke informatie en advies.

Bastiaan Elbers

“U kunt bellen naar 088 1955 387 of wilt u liever teruggebeld worden?”

Dit formulier vraagt u om uw naam en emailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan. 

WhatsApp chat