ISO 14001 certificering

Wat is ISO 14001?

De ISO 14001:2015 norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op milieugebied zowel binnen de organisatie als in de gehele keten. Het doel van ISO 14001:2015 is om continue verbetering te realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering.  Er wordt gekeken naar het huidige milieubeleid, de context evaluatie, de stakeholdersevaluatie, het opstellen van het wettelijk register, de relevante milieuaspecten die de organisatie belast en de maatregelen die de organisatie neemt om deze belasting te beheersen of te reduceren. Veel opdrachtgevers die processen uitbesteden, waarvan is vastgesteld dat deze milieubelastend zijn, stellen ISO 14001:2015 als eis aan hun leveranciers. Met het ISO 14001 certificaat voldoet u aan deze eis.

Belangrijkste eisen ISO 14001:2015

De ISO 14001:2015 norm heeft tien hoofdstukken. In hoofdstuk 4 t/m 10 worden de specifieke eisen van de ISO 14001:2015 norm benoemd. Hier zullen we ons op focussen.

Offerte ontvangen?

Dit formulier vraagt u om uw naam en emailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Hoofdstukken 4-10 eisen ISO 14001:2015 nader uitgelegd

De ISO 14001:2015 norm eisen in dit hoofdstuk gaan over de context waar de organisatie binnen functioneert. Dit is voornamelijk op strategisch niveau. Hier komen twee belangrijke onderwerpen naar voren waaronder het stakeholdermanagement: de eis voor dit onderwerp is de stakeholders (belangenpartijen) en hun verwachtingen in kaart te brengen. Vervolgens het beoordelen of er voldaan wordt aan deze verwachtingen en of dit verbeterd moet worden. Verder actuele issues: hier eist de ISO 14001:2015 norm dat er vastgesteld wordt welke actuele zaken er spelen. Kansen en bedreigingen moeten worden vastgesteld inclusief eventuele maatregelen. Met andere woorden: risicomanagement.

In dit hoofdstuk worden de ISO 14001:2015 norm eisen met betrekking tot leiderschap en betrokkenheid van de directie behandeld. De ISO 14001:2015 norm eist hier dat de directie haar verantwoordelijkheid neemt voor de doeltreffendheid van het milieusysteem. De directie dient een milieubeleid vast te stellen, te implementeren, te onderhouden en kenbaar te maken. Over het algemeen wordt er een beleidsverklaring opgesteld.

Dit hoofdstuk gaat over de planning en bestaat doorgaans uit het opstellen van milieudoelstellingen en het opstellen van een plan om de milieudoelstellingen te behalen incl. doelstellingen betreffende de circulaire economie. De essentie van een circulaire economie is dat producten zo worden ontworpen dat de gebruikte grondstoffen opnieuw kunnen worden toegepast. Grondstoffen die niet opnieuw kunnen worden gebruikt dienen zodanig te zijn dat deze zonder schade weer terug in het milieu kunnen worden gebracht.

Binnen dit hoofdstuk komen de ISO 14001:2015 norm eisen aan de orde met betrekking tot het vaststellen en beschikbaar maken van middelen voor het milieusysteem. Dit kan onder meer bestaan uit het aanwijzen van personen en het creëren van een geschikte omgeving voor de uitvoering van de benodigde processen. Voorts is kennis- en competentiemanagement hier van belang. De organisatie moet bepalen welke kennis nodig is om het product of de dienst te leveren en daarnaast dienen de mensen die de processen uitvoeren te beschikken over voldoende competentie incl. het op peil houden ervan.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de kernactiviteiten en vormt een van de belangrijkste onderdelen van de ISO 14001:2015 norm. Onderdelen binnen dit hoofdstuk zijn onder meer:

  • Operationele planning en beheersing.
  • Het voorbereid zijn en reageren op noodsituaties.

Binnen dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op evaluatie van de prestaties. Denk onder meer aan het periodiek beoordelen of het milieusysteem nog voldoet aan de eigen eisen en aan de eisen van de ISO 14001:2015 norm.

In dit hoofdstuk staat het onderwerp verbetering centraal. Indien er bijvoorbeeld afwijkingen worden geconstateerd dan dient hierop te worden gereageerd. Het bijhouden van documentatie en output van de directie op het gebied van kansen en behoeften.

Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren

Voordelen van ISO 14001 certificering

Als uw bedrijf beschikt over een ISO 14001 certificering dan brengt dit een groot aantal voordelen met zich mee:

Wat kost ISO 14001 certificering?

De kosten voor een ISO 14001 certificering zijn afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Denk hierbij aan de bedrijfsomvang en complexiteit van werkprocessen binnen uw organisatie. Tijdens een gratis consult kunnen wij u vertellen wat de mogelijkheden en kosten zijn voor uw bedrijf. Zodra u de kosten van deze certificering tegenover de voordelen legt, merkt u al snel dat het een goede investering is. Neem contact met ons op voor een gratis consult.

Waarom certificering bij Elbers Management Consultant B.V.?

Elbers Management Consultants B.V. is sinds 1990 werkzaam in de Benelux. Onze belangrijkste expertise is het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van managementsystemen. Daarnaast bieden wij professionele begeleiding bij het verkrijgen van officiële certificaten en vergunningen.

Hans Elbers

“U kunt bellen naar 088 1955 387 of wilt u liever teruggebeld worden?”

Dit formulier vraagt u om uw naam en emailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan. 

WhatsApp chat