ISO 27001 certificering

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Als u in het bezit bent van een ISO 27001 certificering dan laat u daarmee zien dat u voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging van uw bedrijf. Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden, zijn de regels rondom informatiebescherming flink aangescherpt. Dit betekent voor uw organisatie dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde dient te zijn. Is dit namelijk niet het geval, dan kan bijvoorbeeld een datalek van persoonsgegevens flinke financiële gevolgen hebben en daarnaast wordt ook uw reputatie door een dergelijk voorval aangetast.

ISO 27001, ISO 27002 of NEN 7510?

Zowel ISO 27001 als ISO 27002 zijn normen op het gebied van informatiebeveiliging, echter de ISO 27001 is de enige norm waarvoor u zich kunt laten certificeren. De ISO 27002 biedt in feite een verdiepingsslag want in deze norm wordt gedetailleerd aangeven welke maatregelen u kunt nemen om aan de normeisen van ISO 27001 te voldoen. ISO 27001 is een kort en bondig document, ISO 27002 biedt ruimte voor meer informatie en details. NEN 7510 is specifiek toegespitst op de informatiebeveiliging binnen de zorgsector. NEN 7510 helpt u als zorginstelling de juiste maatregelen te treffen om informatiebeveiliging risico’s uit te sluiten.

Offerte ontvangen?

Dit formulier vraagt u om uw naam en emailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Extra informatie

Als u beschikt over het ISO 27001 certificaat dan kunt u er met een gerust hart vanuit gaan dat u voldoende heeft gedaan om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging.

Omdat ISO 27001 een managementsysteem is, kunt u dit systeem integreren met de al aanwezige managementsystemen in uw organisatie waardoor de informatiebeveiliging een integraal onderdeel wordt van uw organisatie.

Met het ISO 27001 certificaat laat u uw klanten zien dat u hecht aan privacy en zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaat. Dit draagt op een positieve manier bij aan uw imago en kan u nieuwe werkzaamheden opleveren. Ook binnen uw organisatie heeft de certificering voordelen: u bent en blijft continu scherp op het terugdringen van beveiligingsrisico’s en bent in staat direct op te treden mochten zich problemen voordoen.

Het ISO 27001 certificaat zelf bestaat uit een driejarige cyclus en dit betekent dat u, als u het certificaat heeft behaald, drie jaar gecertificeerd bent. Tijdens deze drie jaar worden er elk jaar audits uitgevoerd om te controleren of u nog steeds aan alle gestelde eisen voldoet. Na drie jaar zult u wederom het certificaat dienen te behalen.  

Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren

Wat zijn de voordelen van certificering?

Als uw bedrijf in het bezit is van een ISO 27001 dan brengt dit de volgende voordelen met zich mee:

Wat kost ISO 27001 Certificering?

De kosten voor ISO 27001 certificering zijn afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Denk hierbij aan de bedrijfsomvang en complexiteit van werkprocessen binnen uw organisatie. Tijdens een gratis consult kunnen wij u vertellen wat de mogelijkheden en kosten zijn voor uw bedrijf. Zodra u de kosten van ISO 27001 certificering tegenover de voordelen legt, merkt u al snel dat het een goede investering is. Neem contact met ons op voor een gratis consult.

Waarom certificering bij Elbers Management Consultants B.V.

Elbers Management Consultants B.V. is sinds 1990 werkzaam in de Benelux. Onze belangrijkste expertise is het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van managementsystemen. Daarnaast bieden wij professionele begeleiding bij het verkrijgen van officiële certificaten en vergunningen.

Bastiaan Elbers

“U kunt bellen naar 088 1955 387 of wilt u liever teruggebeld worden?”

Dit formulier vraagt u om uw naam en emailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan. 

WhatsApp chat