ISO 9001 certificering

Wat is ISO 9001?​

ISO 9001:2015 norm is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001:2015 norm wordt gebruikt om aan te tonen dat uw organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van de klanten, aan de op het product en/of dienst van toepassing zijnde wet- en regelgeving en aan de eisen van uw organisatie zelf. Organisaties met een ISO 9001:2015 certificaat werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van de producten en/of diensten. Centraal in de ISO 9001:2015 norm is de procesbeheersing vanuit een risicobenadering aan de hand van een context- en stakeholderanalyse. Met het in kaart brengen van kansen en bedreigingen voor de organisatie streeft men naar continue verbetering. Daardoor worden medewerkers bewuster van de gevolgen van hun handelingen op de kwaliteit van de producten en/of diensten doordat men de risico’s beheerst en het proces kent. Door het beschrijven en doorvoeren van de belangrijkste processen wordt bereikt dat elke medewerker op dezelfde wijze werkt wat de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de producten en/of diensten verhoogd. De ISO 9001:2015 norm is ingericht volgens de HLS-structuur. Dit maakt integratie met andere ISO normen die volgens deze HLS zijn ingericht een stuk eenvoudiger.

Offerte ontvangen?

Dit formulier vraagt u om uw naam en emailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Belangrijkste eisen ISO 9001​

De ISO 9001:2015 norm heeft tien hoofdstukken. In hoofdstuk 4 t/m 10 worden de specifieke eisen van de ISO 9001:2015 norm benoemd. Hier zullen we ons op focussen.

De ISO 9001:2015 norm eisen in dit hoofdstuk gaan over de context waar de organisatie binnen functioneert. Dit is voornamelijk op strategisch niveau. Hier komen twee belangrijke onderwerpen naar voren waaronder het stakeholdermanagement: de eis voor dit onderwerp is de stakeholders (belangenpartijen) en hun verwachtingen in kaart te brengen. Vervolgens het beoordelen of er voldaan wordt aan deze verwachtingen en of dit verbeterd moet worden. Verder actuele issues: hier eist de ISO 9001:2015 norm dat er vastgesteld wordt welke actuele zaken er spelen. Kansen en bedreigingen moeten worden vastgesteld inclusief eventuele maatregelen. Met andere woorden: risicomanagement.

In dit hoofdstuk worden de ISO 9001:2015 eisen met betrekking tot leiderschap en betrokkenheid van de directie behandeld. De ISO 9001:2015 norm eist hier dat de directie haar verantwoordelijkheid neemt voor de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem. De directie dient een kwaliteitsbeleid vast te stellen, te implementeren, te onderhouden en kenbaar te maken. Over het algemeen wordt er een beleidsverklaring opgesteld.

Dit hoofdstuk gaat over de planning en bestaat doorgaans uit het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen en het opstellen van een plan om de kwaliteitsdoelstellingen te behalen.

Binnen dit hoofdstuk komen de ISO 9001:2015 eisen aan de orde met betrekking tot het vaststellen en beschikbaar maken van middelen voor het kwaliteitssysteem. Dit kan onder meer bestaan uit het aanwijzen van personen en het creëren van een geschikte omgeving voor de uitvoering van de benodigde processen. Voorts is kennis- en competentiemanagement hier van belang. De organisatie moet bepalen welke kennis nodig is om het product of de dienst te leveren en daarnaast dienen de mensen die de processen uitvoeren te beschikken over voldoende competentie inclusief het op peil houden ervan.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de kernactiviteiten en vormt een van de belangrijkste onderdelen van de ISO 9001:2015 norm. Onderdelen binnen dit hoofdstuk zijn onder meer:

  • Operationele planning en beheersing
  • Communicatie
  • Ontwerp
  • Ontwikkeling
  • Beheersing
  • Risicoanalyse

Binnen dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op evaluatie van de prestaties. Denk aan onder meer klanttevredenheid en het periodiek beoordelen of het kwaliteitssysteem nog voldoet aan de eigen eisen en aan de eisen van de ISO 9001:2015 norm.

In dit hoofdstuk tenslotte staat het onderwerp verbetering centraal. Indien er bijvoorbeeld afwijkingen worden geconstateerd dan dient hierop te worden gereageerd. Het bijhouden van documentatie en output van de directie op het gebied van kansen en behoeften.

Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren

Voordelen ISO 9001 certificering

De voordelen van een ISO 9001:2015 certificering zijn aanzienlijk. Terwijl u continu werkt aan het verbeteren van uw organisatie trekt u meer klanten, stelt u bestaande klanten tevreden en verhoogt u uw omzet. Andere voordelen van ISO 9001:2015 zijn:

Wat kost ISO 9001 certificering?

De kosten voor een ISO 9001 certificering zijn afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Denk hierbij aan de bedrijfsomvang en complexiteit van werkprocessen binnen uw organisatie. Tijdens een gratis consult kunnen wij u vertellen wat de mogelijkheden en kosten zijn voor uw bedrijf. Zodra u de kosten van certificering tegenover de voordelen legt, merkt u al snel dat het een goede investering is. Neem contact met ons op voor een gratis consult.

Waarom certificering bij Elbers Management Consultant B.V.?

Elbers Management Consultants B.V. is sinds 1990 werkzaam in de Benelux. Onze belangrijkste expertise is het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van managementsystemen. Daarnaast bieden wij professionele begeleiding bij het verkrijgen van officiële certificaten en vergunningen.

Cerisa Elbers

“U kunt bellen naar 088 1955 387 of wilt u liever teruggebeld worden?”

Dit formulier vraagt u om uw naam en emailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan. 

WhatsApp chat